P O Z V Á N K A na 2. župní nácvičný sraz sletové skladby pro ženy a seniorky

27.02.2012 10:40

 

Termín : Neděle 18. března 2012

 

Místo: T.J. Sokol Moravská Ostrava 1, Čapkova sokolovna

 

Účast: vedoucí cvičitelky skladby + cvičenky

 

Prezence: 8,30 – 9,00 hod.

 

Zahájení: 9,00 hod.

 

Ukončení: 14,00 hod.

 

Program: - opakování skladby

- dokončení nácviků sletové skladby, choreografie 36

- porada s vedoucími cvičitelek, postavení na ploše atd.

 

Jízdné: Účastníci cestují na vlastní náklady, nebo vysílající organizace.

 

Stravování: V provozu je kulturní místnost: káva, čaj.

 

Účastnický příspěvek : 30,- Kč zaplatíte na místě.

 

Nezapomenout: Obuv do tělocvičny a sukni se stuhou.

 

 

Nazdar!

 

 

 

Veronika Dostálová v.r. PaedDr. Šárka Přibylová v.r.

župní cvič.skladby náčelnice župy
 

Potvrďte prosím účast.

 

Rádi bychom, kdybyste přijely v plném počtu, abychom mohly vytvořit

 

celou 36.