Příprava sletu

14.01.2012 16:33

Župní slet Bohumín – sobota 2.6.2012 - organizační opatření připraví pracovní tým PV do 31.1.2012
Příprava krajského sletu 2012 – neděle 17.6.2012
XV.VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE   30.6. -7.7.2012
Členské příspěvky 2012

Ženy , muži  do 65 let 300 kč
senioři  nad 65 let 100 kč
mládež do 18 let  100 kč
V průběhu měsíce ledna budeme vybírat na cvičební úbor na slet 360 kč - jednotná cena