Slet pod Řípem MANUÁL 4

23.05.2013 12:13

Manuál č. 4

 

Vážení účastníci akce Sokolové pod Řípem.

 

 

 

Blíží se víkend, kdy Vás uvítáme v Roudnici nad Labem. My, organizátoři této

 

akce si přejeme, aby to byl víkend radostný a proběhl v klidu. Sledujte naše webové stránky www.sokolove.estranky.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.

 

 

 

V posledním manuálu posíláme nejdůležitější informace.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Odznak účastníka umožňuje:

 

 

 

vstup na stadion a do šaten

 

vstup do ubytovny

 

vstup na hlavní vystoupení do vyhrazeného sektoru

 

vstup na doprovodné programy

 

 

 

Šatny:

 

 

 

Kino Sokol:                     Muzikantova písnička, Kuřata

 

Sportovní hala:                Ať žijí duchové, Jonatán, Dávej ber

 

/ uskladnění nářadí a náčiní /

 

Zimní sportovní hala:      ostatní skladby

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAM HLAVNÍHO VYSTOUPENÍ:

 

 

 

1.       Slavnostní zahájení

 

2.       Jen pro ten dnešní den

 

3.       Kuřata

 

4.       Malá hezká chvilka

 

5.       Jonatán

 

6.       Dávej ber

 

7.       Muzikantova písnička

 

8.       Nebe nad hlavou

 

9.       Kontrasty

 

10.     Ať žijí duchové

 

11.     Česká suita

 

12.     Sporty

 

13.     Chlapáci III.

 

14.     Waldemariána

 

15.     Závěr

 

16.     Společné cvičení všech

 

 

 

 

 

ROZPIS ZKOUŠEK:

 

 

 

Pátek 24. 5.

 

 

 

Skladba                          řazení                             plocha______

 

Kontrasty                        18,00                              18,30 - 21,00

 

 

 

Sobota 25. 5.

 

Kontrasty                        6,30                                7,00 - 8,30

 

ChlapáciIII:                     8,00                                8,30 - 9,30

 

Česká suita                      9,00                                9,30 - 11,00

 

Nebe nad hlavou             10,30                              11,00 - 12,30

 

Malá hezká chvilka         12,00                              12,30 - 14,00

 

Ať žijí duchové               13,20                              14,00 - 16,30

 

Dávej ber                        16,00                              16,30 - 18,00

 

Zahájení                          17,30                              18,00 - 18,30

 

Sporty                             18,00                              18,30 - 19,15

 

Waldemariána                 18,30                              19,15 - 21,15

 

 

 

 

 

Neděle 26. 5.

 

Česká suita                      6,40                                7,00 - 7,30

 

Malá hezká chvilka         7,10                                7,30 – 8,00

 

Jen pro ten dnešní den    7,30                                8,00 - 9,15

 

Jonatán                            8,40                                9,15 -10,15

 

Muzikantova písnička     9,40                                10,15 - 11,15

 

Kuřata                             10,40                              11,15 - 12,00

 

Waldemariána                 11,30                              12,00 - 12,30

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Časy nástupů na seřadiště  před hlavním vystoupením

 

 

 

 

 

1. Zahájení                                ihned po průvodu

 

2. Jen pro ten dnešní den          ihned po průvodu

 

3. Kuřata                                   ihned po průvodu

 

4. Malá hezká chvilka               14,15

 

5. Jonatán                                 14,20

 

6. Dávej ber                              14,30

 

7. Muzikantova písnička           14,40

 

8. Nebe nad hlavou                   14,50

 

9. Kontrasty                              15,00

 

10. Ať žijí duchové                   15,10

 

11. Česká suita                          15,20

 

12. Sporty                                 15,30

 

13. Chlapáci III.                        15,40

 

14. Waldemariána                     15,50

 

15. Závěr                                  16,00

 

16. Společné cvičení                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Doprovodný program:

 

 

Výstup na Říp

 

Sobota od 10,00 hodin / slavnostní zahájení v 17,30 hodin

 

 

 

- bude probíhat individuálně

 

- trasa z Roudnice je dlouhá 6,4 km a trvá zhruba hodinu a půl

 

- autobusy mohou parkovat na úpatí Řípu (povolení v příloze)

 

- na vrcholu je hospoda, vzhledem k velkému počtu účastníků doporučujeme   vlastní pití do batohu

 

 

 

 

 

Diskotéka s Jarkem Kučerou….. a něco navíc - zimní sportovní hala

 

Vystoupení roudnických hudebních těles – kino Sokol

 

Obě akce v sobotu 20,00 – 21,30 hodin

 

 

 

Vystoupení dánské sportovní skupiny -  Sportovní hala Pod Lipou Neděle 11,00 hodin

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Průvod:

 

 

 

Řazení průvodu – neděle od 12,00 v Michálkově ulici

 

POZOR ZMĚNA !!! Průvod vychází ve 12,30 hodin. Půjde se po skladbách v šestistupech, samozřejmě v úborech. Doprovod ve sportovním.

 

Průvod půjde přes roudnické náměstí a projde Tyršovým stadionem.

 

 

 

 

Doprava:

 

 

 

Parkování autobusů je zajištěno v bývalém ROSSu, vjezd z Tovární ulice.

 

V Aleji 17. Listopadu / u stadionu/ budou cvičenci z autobusů vystupovat a pak

 

odjedou parkovat.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ubytování:

 

 

 

 

 

Důležitá upozornění

 

- zákaz kouření ve školách a ubytovnách i v okolí

 

- dodržování čistoty a pokynů ubytovatele

 

- je nutno mít u sebe osobní doklady, průkaz pojištěnce, léky

 

- každý bude mít svůj spací pytel a karimatku

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Strava:

 

 

 

- každý účastník obdrží od své župy stravenky dle barvy a místa stravy

 

- pro účastníky, kteří stravu nemají objednanou, bude možno občerstvit se v přilehlých stáncích

 

- pitný režim zajištěn i na stadionu, doporučujeme plastové lahvičky

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prapory:

 

 

 

- do průvodu půjdou všechny prapory

 

- na slavnostní zahájení za každou župu jeden prapor, praporečníci pouze v krojích

 

- uskladnění praporů bude na Tyršově stadionu

 

 

 
 

 

 

 

 

 

D o p o r u č e n í:

 

 

 

- nevozte sebou cenné věci

 

- do šaten si vezměte igelitovou tašku, kam si uložíte své věci

 

- buďte všude včas

 

- dbejte pokynů svého cvičitele

 

- dbejte pokynů organizátorů – modrá trička

 

- udržujte pořádek a čistotu, odpadky patří do košů

 

- na stadionu mladší uvolněte místo starším

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Věříme, že se nám vše vydaří a prožijeme všichni společně krásný víkend.  Zdraví pořadatelská Sokolská župa Podřipská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 Sokol Machal. Všechna práva vyhrazena.