Zemřel Jiří Krejčí

06.03.2018 10:43

   

S lítostí oznamujeme, že nás dne 4. března  2018 ve věku nedožitých 72 let navždy opustil Jiří Krejčí.

Celý svůj život zasvětil sportu. Byl výborným trenérem, na kterého vzpomínají řady jeho svěřenců. Byl rovněž vynikajícím organizátorem, což ho předurčilo k vykonávání různých funkcí a to nejen v rámci naší jednoty. Jeho aktivní činnost patřila Klubu malé kopané, Sebeobraně  seniorů a také podporoval Gymnastický klub.

Věnujme tichou vzpomínku tomuto obětavému člověku, který pro sportovní dění odvedl kus poctivé práce a věnoval mu i značnou část svého osobního života.

Čest jeho památce.