PF 2016

PF 2016

Tj Sokol Kopřivnice přeje všem členům a příznivcům mnoho zdraví , štěstí a úspěchů v roce 2016.