Pozvánka na Valnou hromadu 2016

P O Z V Á N K A 

 

 

   Výbor TJ SOKOL Kopřivnice Vás srdečně zve na Valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 31.3.2016 v 17.00 hod. v restauraci Pod kaštany v Kopřivnici.

Program:

 • zahájení
 • volba volební ,mandátové a návrhové komise,seznámení s kandidátkou do voleb
 • hodnocení činnosti TJ za rok 2015
 • zpráva o hospodaření TJ za rok 2015
 • zpráva revizní komise
 • schválení rozpočtu TJ na rok 2016
 • volby do výboru TJ Sokol Kopřivnice
 • diskuse,výběr členských příspěvků na rok 2016
 • volba delegáta na schůzi výboru župy dne23.4.2016
 • usnesení a jeho schválení
 • závěr

 

 

 

 

účast členů žádoucí

 

 

 

v Kopřivnici 10.března 2016                                                       výbor TJ Sokol  Kopřivnice