Slet 2018

Slet 2018

V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, XVI. všesokolský slet. Pomalu začneme s nácvikem . Čeká nás výběr skladeb. Uvažujeme o :

 Cesta - 

  autorky: Dagmar Honová, Ivana Jiránková

  Skladba určená pro ženy a seniorky na střihovou country hudbu je rozdělena do tří částí. V první části jsou volné variace na country tance, ve  druhé části je cvičení s šátkem a ve třetí části se využívá šátek s kuličkou, kde se uplatní kuželová technika. Úborem jsou černé kalhoty a     červené nebo modré tričko, bílá sportovní obuv. Náčiním je trojcípý šátek s dřevěnou kuličkou.

www.youtube.com/watch?v=8WUgcIJ_nJg

 

Ženobraní

autorky: Kateřina Matušínská, Magdalena Matušínská

hudba: Čechomor, L. Mysliveček/Fleret

Sletová skladba „Ženobraní“ je taneční choreografií pro všechny ženy, kterým tanec přináší radost. Je postavená na písních Čechomoru a Fleretu a na tanečních krocích dvanáctiosminového taktu

.www.youtube.com/channel/UCvb9wfQd033xZk5dNMkqxzg